Вінницький окружний адміністративний суд  — орган судової влади першої інстанції, уповноважений здійснювати правосуддя в адміністративних справах, шляхом вирішення справ адміністративної юрисдикції:

 1. Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах, зокрема зі спорів щодо:

1.1.виборів народних депутатів України, у тому числі:

1.1.1.формування складу виборчих комісій;

1.1.2.висування та реєстрації кандидатів;

1.1.3.уточнення списків виборців;

1.1.4.проведення передвиборної агітації;

1.1.5.оскарження результатів виборів.

1.2.виборів Президента України, у тому числі:

1.2.1.формування складу виборчих комісій;

1.2.2.висування та реєстрації кандидатів;

1.2.3.уточнення списків виборців;

1.2.4.проведення передвиборної агітації;

1.2.5.оскарження результатів виборів.

1.3.виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, у тому числі:

1.3.1.формування складу виборчих комісій;

1.3.2.висування та реєстрації кандидатів;

1.3.3.уточнення списків виборців;

1.3.4.проведення передвиборної агітації;

1.3.5.оскарження результатів виборів.

1.4.всеукраїнського та місцевого референдумів, у тому числі:

1.4.1.ініціювання та призначення референдуму;

1.4.2.формування складу комісій із референдуму;

1.4.3.уточнення списків виборців;

1.4.4.проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму;

1.4.5.оскарження результатів референдуму.

2.Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

2.1.забезпечення права лица на обращение в органы государственной власти, органов местного самоуправления и должностных и служебных лиц этих органов;

2.2.забезпечення права человека на доступ к публичной информации.

3.Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

3.1.правового статусу фізичної особи, у тому числі:

3.1.1.реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства;

3.1.2.реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства;

3.1.3.реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання.

3.2.проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; щодо запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян, у тому числі:

3.2.1.обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

3.2.2.усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

3.3.видворення з України іноземців або осіб без громадянства;

3.4.біженців;

3.5.цивільного захисту; охорони праці;

3.6.охорони здоров’я;

3.7.дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів,у тому числі:

3.7.1.дорожнього руху

3.7.2.транспорту та перевезення пасажирів

3.8.обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

3.8.1.спорів за участю органів доходів і зборів.

4.Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

5.Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

5.1.організації господарської діяльності, у тому числі:

5.1.1.державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

5.1.2.дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

5.2.митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

5.2.1.оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД;

5.2.2.оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

5.3.захисту економічної конкуренції.

5.4.державного регулювання цін і тарифів.

5.5.управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель.

5.6.реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

5.6.1.електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії;

5.6.2.житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання.

6.Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

6.1.містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності.

6.2.землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

6.2.1.розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам;

6.2.2.відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

6.3.державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки).

7.Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

7.1.забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами;

7.2.особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом.

8.Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

8.1.реалізації податкового контролю.

8.2.погашення податкового боргу, у тому числі:

8.2.1.передачі майна у податкову заставу;

8.2.2.застосування адміністративного арешту майна;

8.2.3.стягнення податкового боргу.

8.3.адміністрування окремих податків, зборів, платежів, у тому числі:

8.3.1.податку на прибуток підприємств;

8.3.2.податку з доходів фізичних осіб;

8.3.3.податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість);

8.3.4.бюджетного відшкодування з податку на додану вартість;

8.3.5.акцизного податку;

8.3.6.збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

8.3.7.екологічного податку;

8.3.8.рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів;

8.3.9.рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат;

8.3.10.плати за користування надрами;

8.3.11.місцевих податків і зборів, крім єдиного податку;

8.3.12.єдиного податку;

8.3.13.плати за землю;

8.3.14.збору за користування радіочастотним ресурсом;

8.3.15.збору за спеціальне використання води;

8.3.16.збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

8.3.14.збору за користування радіочастотним ресурсом;

8.3.15.збору за спеціальне використання води;

8.3.16.збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

8.4.справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

8.4.1.визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними;

8.4.2.стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами;

8.4.3.припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця).

9.Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

9.1.валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

9.1.1.спорів за участю органів доходів і зборів.

9.2.грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

9.2.1.спорів за участю органів доходів і зборів.

9.3.бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу.

9.4.державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

9.4.1.операцій із цінними паперами.

9.5.процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

10.Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

10.1.збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

10.2.управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі:

10.2.1.загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності;

10.2.2.загальнообов’язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

10.2.3.загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття;

10.2.4.загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби).

10.3.соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

10.3.1.соціального захисту дітей війни;

10.3.2.соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

10.3.3.соціального захисту сімей із дітьми;

10.3.4.соціального захисту та зайнятості інвалідів.

10.4.праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

10.4.1.праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);

10.4.2.реалізації публічної житлової політики.

11.Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

11.1.судоустрою;

11.2.прокуратури;

11.3.адвокатури;

11.4.нотаріату;

11.5.виконавчої служби та виконавчого провадження.

12.Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

12.1.прийняття громадян на публічну службу;

12.2.проходження служби;

12.3.звільнення з публічної служби.

13.Справи зі спорів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України:

13.1.оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України;

13.2.оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України;

13.3.оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції;

13.4.оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

13.5.дострокове припинення повноважень народного депутата України.

14.Інші справи.

Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн