Вінницький міський суд Вінницької області — це місцевий суд загальної юрисдикції, який знаходиться у місті Вінниця.

Юрисдикція суду поширюється на місто Вінницю. Організаційні основи побудови системи судів загальної юрисдикції в України регламентуються гл. 3 Закону України “Про судоустрій України”. Згідно зі ст. 18 Закону України “Про судоустрій України” систему судів загальної юрисдикції становлять:   

- місцеві суди;   

- апеляційні суди, Апеляційний суд України;   

- вищі спеціалізовані суди;   

- Верховний Суд України.

   Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.    Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:   

- єдиними засадами організації та діяльності судів;   

- єдиним статусом суддів;   

- обов’язковістю для всіх судів визначених законом правил судочинства;   

- забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції;   

- обов’язковістю виконання на території України судових рішень;   

- єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;   

- фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;   

- вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування. 

Залежно від обсягу наданих їм законом повноважень суди загальної юрисдикції можуть діяти як суди першої, апеляційної чи касаційної інстанції.       Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

Підсудність справ:

- Позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування;

- Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за місцезнаходженням відповідача;

- Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини; - Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача;

- Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них;

- Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди;

- Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача;

- Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору;

- Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди;

- Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням;

- Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів;

- Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи);

- Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні;

- Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна;

- Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання;

- Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів;

- Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини;

- Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника;

- Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна;

- Позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.

Якщо Ви помилились з підсудністю, то суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма додатками до неї надсилаються позивачеві.

Юридична компанія «Право24» надає широкий спектор правових послуг у сфері представництва в судах загальної юрисдикції в України.

 

 

Назва послуги, об'єм:

Вартість:

1.

Юридичні консультації по справам;

(консультації надаються при наявності документів по справі та інших матеріалів).

від 100 гривен.

2.

Оцінка судової перспективи справи в судах загальної юрисдикції;

(Проводиться після вивчення наявних документів та обставин по справі);

від 300 гривен.

3.

Медіація: вид альтирнативного врегулювання спорів з залученням посередника/адвоката;

від 1500 гривен.

4.

Підготовка позовної заяви, формування документів для подачи до судах загальної юрисдикції;

від 1500 гривен.

5.

Представництво інтересів замовника в судах загальної юрисдикції України;

від 1000 гривен.

за кожне судове засідання.

6.

Комплекс юридичних послуг по стягненню заборгованності (по роспискам, договорам та інші.);

від 2000 гривен + від 10% від реально повернутого боргу.

7.

Інші послуги.

За домовленністю.

 

 

Вінницькомий міськомий суд Вінницької області знаходиться за адресою:

 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

 

Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн