Фізична особа — підприємець (ФОП) – це найбільш поширена, зручна та доступна організаційно - правова форма

ведення підприємницької діяльності без створення юридичної особи з простотою організації, ведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності і можливістю використання найману працю. Раніше, до 15 травня 2003 року, організаційна форма ФОП мала назву Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа (СПДФО) та приватний підприємець (ПП), але після набуття чинності Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року, організаційна форма Фізична особа — підприємець (ФОП) — є єдина правильна назва.

Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою.

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана банкрутом у порядку, встановленому законом.

 

Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн