Кількість, найменування, обсяг і вартість послуг по внесенню і реєстрацій змін, доповнень до інформації що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Кількість, найменування, обсяг

Вартість

Строк виконання

1.

Підготовка проектів документів для внесення та реєстрації змін, доповнень до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (самостійно):
1. Зміна керівника або інформації про нього;
2. Зміна фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та зміни їх відомостей;
3. Зміна або доповнення видами економічної діяльності з їх переліку, зазначених у статуті юридичної особи.

Базова вартість: (підготовка документів з однією змінною) - 300 гривень, за кожну додаткову зміну (більше однієї) загальна вартість збільшується на 50 гривень,

 

від 4 годин до 8 годин.

2.

Підготовка проектів документів для внесення та реєстрації змін, доповнень до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та супроводу реєстрації:
1. Зміна керівника або інформації про нього;
2. Зміна фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та зміни їх відомостей;
3. Зміна або доповнення видами економічної діяльності з їх переліку, зазначених у статуті юридичної особи.

Базова вартість: (підготовка документів з однією змінною) - 500 гривень, за кожну додаткову зміну (більше однієї) загальна вартість збільшується на 50 гривень.

 

від 1 дня до 5 робочих днів.

Звичайна справа, коли в процесі існування товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства або юридичної особи з іншою організаційно-правовою формою, виникає необхідність: зміни складу засновників або інформацію про них, змінити розмір статутного капіталу або перерозподілити його, змінити місцезнаходження юридичної особи, змінити або доповнити основними видами діяльності, розширити або обмежити компетенцію керівника, змінити керівника або інформацію про нього, змінити організаційно - правову форму, змінити назву компанії або виправити неточності й помилки допущені при реєстрації юридичної особита та внести інші зміни до інформації що знаходиться в статуті і в Єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Кількість, найменування, обсяг і вартість послуг по внесенню і реєстрацій змін, доповнень до статуту та інформації що перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Назва послуг:

Вартість:

Строк виконання

1.

Підготовка проектів документів для внесення та реєстрації змін, доповнень до статуту (Самостійна):
1. Зміна складу засновників або інформації про них;
2. Зміна місцезнаходження юридичної особи;
3. Зміна основних видів діяльності юридичної особи;
4. Зміна компетенції керівника;

Базова вартість: (підготовка документів з однією зміною) - 800 гривень,
за кожн
у додаткову зміну (більше однієї) загальна вартість збільшується на 100 гривень,

від 4 годин до 8 годин.

2.

Підготовка проектів документів для внесення змін та доповнень до статуту та супроводу реєстрації:
1. Зміна складу засновників або інформації про них;
2. Зміна місцезнаходження юридичної особи;
3. Зміна основних видів діяльності юридичної особи;
4. Зміна компетенції керівника;

Базова вартість: (підготовка документів та супровід реєстрації з однією зміною) - 1000 гривень, за кожну додаткову зміну (більше однієї) загальна вартість збільшується на 200 гривень.

від 1 дня до 5 робочих днів.

 Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн