Послуга призначена для формування об'єктивного уявлення про фінансовий та юридичний стан об'єкта купівлі-продажу.

Дью-ділідженс (англ. Due diligence - перевірка сумлінності) - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт покупки. Послуга включає в себе: перевірку сумлінності наданої юридичної та фінансової інформації та документів, перевірку юридичних ризиків при укладанні угоди, перевірку податкових ризиків при укладанні угоди, перевірку правильності запропонованого плану проведення і завершення угоди, перевірку правильності оформлення всіх необхідних документів та відповідність їх вимогам чинного законодавства;
Юридичний дью-ділідженс проводиться при угодах з придбання / продажу бізнесу, (підприємств, частк
и в статутному капіталі, акцій), угодах купівлі-продажу майнових комплексів, при укладенні угод при поглинанні / злиття компаній.

Юридичний дью-ділідженс складається з дослідження таких питань:
1. Юридична експертиза документів підтверджуючих право власності на об'єкт щодо якого проводиться дью-ділідженс;
2. Юридичний аналіз корпоративного управління (система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії);
3. Юридичний аналіз установчих документів,
розміру та розподілу статутного капіталу між учасниками (акціонерами);
4. Вивчення регулюючих аспектів діяльності, у тому числі ліцензії та інших дозвільних документів;
5. Юридичний аналіз основних договорів та інші
важливиг транзакції;
6. Юридичний аналіз стану кадрової служби та трудових відносин;
7. Наявності судових спорів їх перспективи;
8. Наявність обгрунтованих матеріальних та інших претензії;

Фінансовий дью-ділідженс складається з дослідження таких питань:
1. Дослідження структури доходів і витрат компанії;
2. Аналіз документів, що підтверджують витрати;
3. Фінансовий аналіз основних засобів: кількість, нарахований знос, результати переоцінки;
4. Дослідження фінансових, матеріальних вкладень: розмір, обсяг, структура;
5. Аналіз запасів на складі: кількість, вартість, неліквіди;
6. Дослідження кредиторської заборгованості, кредитних договорів та зобов'язань, об'єктів застави;
7. Аналіз невиплачених зобов'язань (поруки в інтересах третіх осіб, штрафи, видані векселі, позови, претензії, застави та інші обтяження майна);
8. Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов'язань, відображених за балансом;
9. Аналіз податкових зобов'язань та ризиків.

Юридичний і/або фінансовий дью-ділідженс проводиться за станом на певну дату. Час проведення та вартість послуги дью-ділідженс залежить від кількості документів, які необхідно о
працювати фахівцям компанії. Перед наданням послуги, фахівці компанії узгоджують із замовником план перевірки та загальну вартість послуги.


Фахівці компанії приступають до виконання узгодженого плану робіт з перевірки після отримання 60% передоплати.

Результатом наданої послуги дью-ділідженс є:
- Докладний письмовий звіт, що містить висновки і думка фахівців компанії по всьому перевіряється напрямками;
- Рекомендації фахівців з вирішення проблемних питань.


Rambler's Top100 Каталог сайтов «ua24.biz» Украина онлайн